Luke 6: Revo Uninstaller

Revo Uninstaller

Eg kan av erfar­ing seie at «Legg til/fjern programvare»-funksjonen i Win­dows ikkje er av beste sort. Dette kan luke 6 og Revo Unin­staller hjelpe deg med!

Dette er eit niftig pro­gram som fjern­er fil­er som ikkje vil fjer­nast på Win­dows-baserte mask­in­er. Det vil seie at pro­gram­mer hjelper den innebygde funksjo­nen «Legg til/fjern pro­gram­mer» med å fak­tisk fjerne alle tilhøyrande fil­er når pro­gram skal fjernes frå mask­i­na.

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: