Luke 4: Grafikkspire

Grafikkspire

Denne var eigent­leg plan­lagd pre­sen­tert på månadens knask for desem­ber, men tenk­te at sidan det er snart jul er det jo ingen som kan hin­dre meg i å gje deg den no. Me finn nettsi­da Grafikkspire bak luke 4.

Dette er porte­føl­ja til Thomas Lie-Gje­seth, ein kaf­fidrikkande 23-åring busett i Trond­heim. På nettstaden hans finn du arbeid han har laga innan vevde­sign, trykk, logoar­beid, video og 3D-mod­el­ler­ing. All­sidig type dette alt­så. Sjekk også innom hans blogg her!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!