Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Luke 4: Grafikkspire

Denne var eigent­leg plan­lagd pre­sen­tert på månadens knask for desem­ber, men tenk­te at sidan det er snart jul er det jo ingen som kan hin­dre meg i å gje deg den no. Me finn nettsi­da Grafikkspire bak luke 4.

Grafikkspire

Denne var eigent­leg plan­lagd pre­sen­tert på månadens knask for desem­ber, men tenk­te at sidan det er snart jul er det jo ingen som kan hin­dre meg i å gje deg den no. Me finn nettsi­da Grafikkspire bak luke 4.

Dette er porte­føl­ja til Thomas Lie-Gje­seth, ein kaf­fidrikkande 23-åring busett i Trond­heim. På nettstaden hans finn du arbeid han har laga innan vevde­sign, trykk, logoar­beid, video og 3D-mod­el­ler­ing. All­sidig type dette alt­så. Sjekk også innom hans blogg her!