Luke 3: Alternative To

Alternative To

Igjen er det pro­gram­var­er som får æren av å vere med i julekalen­deren min. Bak dagens luke ligg nem­leg nettstaden som skal hjelpe deg å finne gode alter­na­tive pro­gram­mer; Alter­na­tive To.

Brukarane kjem med ynskje om kva pro­gram dei vil ha alter­na­tiv til, så kjem sida med forslag. Nettstaden har forslag på pro­gram­mer til Mac, Win­dows, Lin­ux, net­tbaserte app­likasjon­er og mobile enheitar.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!