Luke 2: Fluid

Fluid

Det er 2. desem­ber og klart for ei ny luke! For dei av dykk som har Mac er nok sikkert Flu­id eit kjent pro­gram, men sidan dette er ein julekalen­der er kva som helst godt nok!

Fluid

Flu­id er eigent­leg ein net­tle­sar, kalla Site Spe­cif­ic Brows­er, som rett og slett gjer dine favorit­tnettstad­er om til applikasjonar/snarvegar. Det vil i prak­sis seie at der­som du nyt­tar for eksem­pel Face­book, Dag­bladet og Flickr rel­a­tivt ofte, kan du køyre dei gjen­nom Flu­id og lage ei «eige pro­gram» for kvar enkelt. Du kan også sjølv bestemme kva ikon den skal ha, eller be den hente ned .fav­i­con-fila til sida. Skoi!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!