Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 2: Fluid

Det er 2. desem­ber og klart for ei ny luke! For dei av dykk som har Mac er nok sikkert Flu­id eit kjent pro­gram, men sidan dette er ein julekalen­der er kva som helst godt nok!