Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Luke 1: Balsamiq Mockups

Då skal eg prøve ein ny tradis­jon her på sida mi. Kvar dag fram til jul skal eg ha min eigen liten julekalen­der for dykk leasarar. Kvar dag skal eg pre­sen­tere ei nett­side, ei nett­side som kan vere alt frå flott å sjå på til å inneholde noko spen­nande å tilby/fortelje. Det er på tide å opne første luke, og bak den ligg Bal­samiq Mock­ups.

Balsamiq Mockups

Då skal eg prøve ein ny tradis­jon her på sida mi. Kvar dag fram til jul skal eg ha min eigen liten julekalen­der for dykk leasarar. Kvar dag skal eg pre­sen­tere ei nett­side, ei nett­side som kan vere alt frå flott å sjå på til å inneholde noko spen­nande å tilby/fortelje. Det er på tide å opne første luke, og bak den ligg Bal­samiq Mock­ups.

Det er flag­gskipet til dette pro­gramer­ingsstu­dioet som vek­ka mi inter­esse. Bal­samiq Mock­ups er eit pro­gram du kan nytte til å smelle saman raske skiss­er på pro­gram­mer, nettsider og anna rel­e­vante ting man kan lage til skjer­mvis­ning. Har tes­ta det ut litt sjølv og funne det både artig og nyt­tig!