Luke 1: Balsamiq Mockups

Balsamiq Mockups

Då skal eg prøve ein ny tradis­jon her på sida mi. Kvar dag fram til jul skal eg ha min eigen liten julekalen­der for dykk leasarar. Kvar dag skal eg pre­sen­tere ei nett­side, ei nett­side som kan vere alt frå flott å sjå på til å inneholde noko spen­nande å tilby/fortelje. Det er på tide å opne første luke, og bak den ligg Bal­samiq Mock­ups.

Det er flag­gskipet til dette pro­gramer­ingsstu­dioet som vek­ka mi inter­esse. Bal­samiq Mock­ups er eit pro­gram du kan nytte til å smelle saman raske skiss­er på pro­gram­mer, nettsider og anna rel­e­vante ting man kan lage til skjer­mvis­ning. Har tes­ta det ut litt sjølv og funne det både artig og nyttig!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!