Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Design-politiet

Det kan jo nesten høyre ut som ein ny serie som skal rulle over TV-skjer­men, men dette er fak­tisk noko du (som design­er eller einkvar­mann) skal bruke i kam­p­en mot dår­leg design. Dette er kan­skje gamalt nytt for mange (tilogmed meg), men tenk­te eg skulle nemne det likev­el.

Design Police

Det kan jo nesten høyre ut som ein ny serie som skal rulle over TV-skjer­men, men dette er fak­tisk noko du (som design­er eller einkvar­mann) skal bruke i kam­p­en mot dår­leg design. Dette er kan­skje gamalt nytt for mange (tilogmed meg), men tenk­te eg skulle nemne det likev­el.

heimesi­da deira kan du laste ned maler av klistremerk­er som du kan klippe frå kvaran­dre og klistre på plakat­en, fly­eren eller i ein brosjyre du mein­er har bom­ma totalt på bruken av skrifter eller lik­nande. Dette kallar dei for «Visu­al Enforce­ment Kit». Eg har allereie funne mitt favoritt-klistremerke — «Com­ic Sans is ille­gal» kjem nok til å dukke opp ofte i bybiletet framover.

Sann mine ord!