Design-politiet

Design Police

Det kan jo nesten høyre ut som ein ny serie som skal rulle over TV-skjer­men, men dette er fak­tisk noko du (som design­er eller einkvar­mann) skal bruke i kam­p­en mot dår­leg design. Dette er kan­skje gamalt nytt for mange (tilogmed meg), men tenk­te eg skulle nemne det likevel.

heimesi­da deira kan du laste ned maler av klistremerk­er som du kan klippe frå kvaran­dre og klistre på plakat­en, fly­eren eller i ein brosjyre du mein­er har bom­ma totalt på bruken av skrifter eller lik­nande. Dette kallar dei for «Visu­al Enforce­ment Kit». Eg har allereie funne mitt favoritt-klistremerke — «Com­ic Sans is ille­gal» kjem nok til å dukke opp ofte i bybiletet framover.

Sann mine ord!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!