Sumo Paint


Sumo Paint

Er du ein av dei som sav­nar eit godt bile­tredi­ger­ing­spro­gram når du skal vise/redigere bileter på andre mask­in­er enn di eiga? Sumo Paint er akku­rat eit slikt program.Det er tilgjen­ge­leg på alle mask­i­nar som er tilkobla inter­nett, det er nem­leg nettbasert.

Du kan hente inn bileter lokalt frå mask­i­na du sit på, eller frå din brukarkon­to. Det er gratis reg­istrering, og du får 1000 i kred­itt når du har reg­istr­ert deg. Kva dei skal brukes til, veit eg endå ikkje. Infor­masjo­nen på det området er særs begrensa.

Når det kjem til bruken av pro­gram­met er det ganske beint fram, og for dei av oss som har vore inne i eit bilethand­sam­ing­spro­gram før, kjen­ner oss fort att i bruk­er­grens­es­nit­tet. Du job­bar med lag, far­gar og effek­tar som om du skulle vore i Pho­to­shop. På same måte som du opnar bileter, kan du også lagre bilete lokal på mask­i­nen eller i brukarkon­toen din. For sist­nem­nte kan du gå inn og jobbe vidare med tidle­gare oppret­ta prosjekt.


Eitt svar til “Sumo Paint”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: