Det snør, det snør, tiddelibom!

Sjølv om alle strengt tatt veit det, ser det ut til at mange gløymer kor snill og uskyldig snøen eigentleg er. Den dalar sakte ned frå himmelen, faktisk lettare enn ei fjør, og skal difor ikkje volde noko skade som helst. Dog, som me alle veit betyr også dette kvite lakenet over landslapet at det oppstår visse større eller mindre komplikasjonar i menneskenes liv.

snoenkjem

Sjølv om alle strengt tatt veit det, ser det ut til at mange gløymer kor snill og uskyldig snøen eigentleg er. Den dalar sakte ned frå himmelen, faktisk lettare enn ei fjør, og skal difor ikkje volde noko skade som helst. Dog, som me alle veit betyr også dette kvite lakenet over landslapet at det oppstår visse større eller mindre komplikasjonar i menneskenes liv.

Spesielt ille er det for mennesker som kjører i bil. Her går det til tider over stokk og staur, og det ser ikkje ut til at det hjelper uansett kva me enn gjer. Sjølv om nordmenn trur det å kjøre med sommardekk heile året gjer at vinteren (og snøen) ikkje kjem snikande kvart einaste år, må me nok til sjuande og sist gje tapt.

Det er da godt å sjå at det ikkje dette berre gjelder nordmenn. Beboerne i Portland (USA) har endå større problem med å festa grep på kva snøen gjer med bilane deira, berre sjå her (gamalt klipp):

God helg og køyr forsiktig!

Legg att eit svar

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.