Mindre rik på peng?

Smultron
Smul­tron er eit godt alter­na­tiv for deg som koder i Mac OS X.

Det finst mange pro­gram der ute som kan gjera kvarda­gen for oss dødelege data­brukarar enklare. Men har du nokon gong funne det ulti­mate pro­gram­met, og oppda­ga at du må betale like ulti­mate sum­mer for å fort­sette å bruke det etter så og så mange dager?

Eg skal her prøve å hjelpe deg i jun­ge­len på mange av pro­gramme EG synes har gjort min dig­i­tale kvardag enklare, det vere seg anten på Win­dows eller Mac-plat­form. Om de har andre pro­gram de vil anbe­fale, ja, så føy det til under kom­men­tarane. OK, here we go:

Teksteditorer/Office-pakker

Trenger du få opn­er Word- eller Excel-doku­menter men har ikkje råd til ein full­blods Microsoft Office-pakke? Eller lei av å kode med kun svart tekst i Notepad eller texte­d­it? Her er eit par full­go­de alter­na­tiv­er for deg som trenger litt farg­er på tilværelsen, og har andre ting å bruke penger på:

Alternativ til eit par kroner

  • Coda (Mac) Alt-i-eitt-erstat­ter for tekst, kode og FTP

FTP

Igjen, her er eit alternativ til par kroner

Skrivebordsverkty, og andre nyttige finurlegheitar

Dei to fyrste i lista har eg omta­la ein gong tidle­gare her i bloggen, og er i flit­tig bruk heile dagen, både på arbeid og heime.

Atter ein gong, eit alternativ for dei rike

Eg må få lov til å leg­gje til at dei aller fleste, om ikkje alle, gratispro­gram­ma som eg har hen­vist til her har ein drøm om å ver­ta beløn­na for sitt arbeid med å gjere alle litt gladare i dataver­de­nen. Og som nem­nt øverst i inn­legget, så er dette laaangt frå alle gode og nyt­tige gratispro­gram der ute. Dette er ei liste over kva eg har funne nytte i. Om du har andre anbe­falin­gar, skriv det i kom­men­tar­fel­tet under.

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: