Mindre rik på peng?

Smultron
Smul­tron er eit godt alter­na­tiv for deg som koder i Mac OS X.

Det finst mange pro­gram der ute som kan gjera kvarda­gen for oss dødelege data­brukarar enklare. Men har du nokon gong funne det ulti­mate pro­gram­met, og oppda­ga at du må betale like ulti­mate sum­mer for å fort­sette å bruke det etter så og så mange dager?

Eg skal her prøve å hjelpe deg i jun­ge­len på mange av pro­gramme EG synes har gjort min dig­i­tale kvardag enklare, det vere seg anten på Win­dows eller Mac-plat­form. Om de har andre pro­gram de vil anbe­fale, ja, så føy det til under kom­men­tarane. OK, here we go:

Teksteditorer/Office-pakker

Trenger du få opn­er Word- eller Excel-doku­menter men har ikkje råd til ein full­blods Microsoft Office-pakke? Eller lei av å kode med kun svart tekst i Notepad eller texte­d­it? Her er eit par full­go­de alter­na­tiv­er for deg som trenger litt farg­er på tilværelsen, og har andre ting å bruke penger på:

Alternativ til eit par kroner

  • Coda (Mac) Alt-i-eitt-erstat­ter for tekst, kode og FTP

FTP

Igjen, her er eit alternativ til par kroner

Skrivebordsverkty, og andre nyttige finurlegheitar

Dei to fyrste i lista har eg omta­la ein gong tidle­gare her i bloggen, og er i flit­tig bruk heile dagen, både på arbeid og heime.

Atter ein gong, eit alternativ for dei rike

Eg må få lov til å leg­gje til at dei aller fleste, om ikkje alle, gratispro­gram­ma som eg har hen­vist til her har ein drøm om å ver­ta beløn­na for sitt arbeid med å gjere alle litt gladare i dataver­de­nen. Og som nem­nt øverst i inn­legget, så er dette laaangt frå alle gode og nyt­tige gratispro­gram der ute. Dette er ei liste over kva eg har funne nytte i. Om du har andre anbe­falin­gar, skriv det i kom­men­tar­fel­tet under.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!