Sigur Rós i Oslo

Sigur Rós i Oslo 27. juni

I man­gel på mogelegheitar til å komme meg på dei fes­ti­valane eg hadde sett for meg i år, må eg mette meg på kon­sert­er som går. Og når ei gruppe som Sig­ur Rós entr­er sce­nen, så er eg ikkje vanske­leg å be! 27. juni er datoen og Sen­trum Scene er plassen å vera. Etter å ha gått glipp av deira for­rige kon­sert, så skal det bli godt å set­je seg på fly­et til Oslo og gjere seg klar til, etter mi mein­ing, den største kon­serten eg kjem til å oppl­e­va i år. Det grov eit stort hol i penge­sekken min, men ein slik sjanse er ikkje så ofte man får.

Sjekk også ut www.sigur-ros.co.uk / www.sigur-ros.is.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!