Knask på ein fredag: Mars

Eg tenk­te at eg skulle få god tid til å finne godt stoff til deg no då eg hadde fød­selsper­misjon, men det er som dei seier: Eit born er eit born, to er ti. Eg veit det er ein dår­leg unnskyld­ning, men sånn er det berre. Det kjem forhåpentlegvis ei myk­je meir fyldig utgåve siste freda­gen i april.

Med denne reklamekam­pan­jen for LEGO av det tyske kom­mu­nikasjons­byrået Jung von Matt sat­sar eg alt på at den veg opp for den min­i­male meng­da med knask i dag. Klarar du å gjette deg fram til kva den skal illus­trere?

God helg!