Knask på ein fredag: Mars

Eg tenkte at eg skulle få god tid til å finne godt stoff til deg no då eg hadde fødsels­per­misjon, men det er som dei seier: Eit born er eit born, to er ti. Eg veit det er ein dårleg unnskyldning, men sånn er det berre. Det kjem forhå­pent­legvis ei mykje meir fyldig utgåve siste fredagen i april.

Med denne reklame­kam­panjen for LEGO av det tyske kommu­ni­ka­sjons­byrået Jung von Matt satsar eg alt på at den veg opp for den minimale mengda med knask i dag. Klarar du å gjette deg fram til kva den skal illustrere?

God helg!