Buss, buss, så får du ein suss!

Gamle damer er hyggelege... Eller?

Då var felles­ferien over for denne gong, og studentar og arbeids­viljuge nordmenn er att tilbake i trafikken i Bergen by. Berre eg skal på jobb så må eg smøre meg inn med ein god desj tolmod. For turen som vanlegvis tek 15-20 minuttar, tek no mellom 45 og 50 minutt, og det er lite kjekt når eg er svolten og higen på å kome meg heim.

Sjølv om det finns gode alter­na­tiver som buss, sykkel og gratis parkering på Lagunen og Nesttun, er det overras­kande få som benytt seg av dette. Generelt er det ein person i kvar bil som køyrer til og frå sentrum om morgonen og om etter­mid­dagen.

Som ein sykloman så fint kommen­terte, på ein sak Bergens Tidende hadde, er det mange positive ting ved å bruke sykkel:

  1. Økonomisk. Du sparer bensin og bom- og/​eller busspenger
  2. Helsemessig. Du slepp å betale 1000-vis på SATS eller for slanke­piller, eller belaste helse­sek­toren pga. livsstil­syk­domar.
  3. Miljømessig. Du slepp å plage omgiv­naden med støy og forurensing
  4. Plassmessig. Det er ekstremt lite plass­krev­jande ift. 4- og 6-felts motor­vegar

Bybanen

Mykje av køane er det generelle morgon- og etter­mid­dags­rushet som står for. Dog, mest av alt er det jo kanskje dette etter­kvart legen­da­riske bybane-prosjektet til Bergen kommune som må ta støyten for køane og kaoset i trafikken. Atter ei veistenging her om dagen gjorde det ikkje mindre kaotisk på Danmarksplass, sjølv om det no ikkje kan kallast eit kryss lengre. Etter siste omleg­gjing er det ikkje lengre nokon måte å kome inn på Danmarks plass, ettersom både Jonas Lies vei, Ibsens gate og Michael Krohns gate no er stengd.

Også i sentrum er det mange omleg­gjingar for tida, både på grunn av Bybanen og anna grave­arbeid. Sjølvsagt er det jo motføre­stil­lingar for slikt, og då er det jo ikkje rart at folk tek saken i eigne hender og gjer som nokon gjorde i Skottegaten i Bergen, nemleg male sitt eige fotgjen­garfelt for å dempe på trafikken. Om det hjelper er heller tvilsomt.

Mitt poeng er at dei som har sjansen til det, slik som eg, bør ta bussen, sykle eller slå seg saman med naboen og kjøre i full bil til jobb, skule eller kva du no enn skal i sentrum i rushtida. Som dei seier: Buss, buss, så får du ein suss! Tvilsomt om du får det av meg, men kjærasten/​madammen din gjer deg det garantert for at du var miljø­be­visst og raskt heime!

PS: Eg veit at biletet i saka er bruk førut, men det passa liksom og eg hadde ikkje eit betre alter­nativ på handa. Men, you know: «Buss, buss...»

PS2, 20.08.08: Lagt til eit vesentleg ord i saka for å utelukke misfor­stå­elser :D.

  • Ey, er eg blitt nedgradert til «dei» nå..

  • Er mest trykk på «i rushen» i denne saka...