Stikkord: Bybanen

  • Buss, buss, så får du ein suss!

    Då var felles­fe­rien over for denne gong, og stu­den­tar og arbei­dsviljuge nord­menn er att tilbake i trafikken i Bergen by. Berre eg skal på jobb så må eg smøre meg inn med ein god desj tolmod. For turen som van­legvis tek 15–20 min­ut­tar, tek no mel­lom 45 og 50 min­utt, og det er lite kjekt […]

  • «Ikkje køyr før eg seier køyr. Køyr!»

    Fekk denne tilsendt av ein kamerat i går kveld. Synes den passa godt i desse tider når Bergen Kommune skal stenge mange vegar rundt Danmarks plass for å gje plass til den mykje omtale Bybanen. Og då tenkjer eg på dette med å få ein fin flyt i trafikken. Sparer penger på å la vere å bruke trafikklys gjer man óg, både når det kjem til innkjøp og strømforbruk.