«Ikkje køyr før eg seier køyr. Køyr!»

Fekk denne tilsendt av ein kam­er­at i går kveld. Synes den pas­sa godt i desse tider når Bergen Kom­mune skal stenge mange veg­ar rundt Dan­marks plass for å gje plass til den myk­je omtale Byba­nen. Og då tenkjer eg på dette med å få ein fin flyt i trafikken. Spar­er penger på å la vere å bruke trafikklys gjer man óg, både når det kjem til innkjøp og strømforbruk.

Genialt? Godt muleg. Prak­tisk? Meir usikker. Går det i India, så bør det vel gå i Bergen også, berre man hold­er tun­ga bein i munnen, altså?

Sjølv føre­trekk eg å traska, sjølv om det kan­skje er like risik­a­belt… Uansett: Køyr forsiktig!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!