Knask på ein fredag: Mars

Tenk så lite som mogleg

Less is More er det jo eit kjent uttrykk i design­bran­sjen. Det er nok utgongspunk­tet for både pakn­ings­des­igna, nettsi­dene og anna rel­e­vant design for emnet pre­sen­tert av Francesco Mug­nai på bloggen Think Min­i­mal.

Under skyene

Below The Clouds er ein av dei største svenske blog­gane som omhand­lar design i ein eller annan form. Rikhald­ing innhald som fam­nar einkvar som har sansen for det litle ekstra. Vel verdt eit besøk!

Ekte kvardagsfilm

Fol­ka bak iPhone-app­likasjo­nen Every­day vil doku­mentere våre allereie godt doku­menterte liv endå meir. Du tek eit bilete kvar dag og endar tilslutt opp med ein ekte kvardags­film av deg sjølv. Dette er alt­så doku­menter­ing på ein litt meir grafisk og under­hal­dande måte enn det Data­la­grings­di­rek­tivet kjem til å gjere…

Skrift + OpenType = Diagram frå himmelen?

Kor mange gongar har ein ikkje rive seg i håret for å få dei mest per­fek­te og finaste kake­formene i designet sitt? Etter min min­i­mal­is­tiste mengde med hårstrå i top­pen, er det ikkje få.… TK Type har med dagens moglegheitar innan­for typografi og Open­Type utvikla ei eiga skrift, Chartwell, som let ein få visu­alis­ert enkle daga og rek­nestykker ved hjelp av nokre tastetrykk på mask­i­na. Vert du lei av kak­er, kan du alltids få dei i kubar eller liner…

Brushsett den 3dje.

Func­tion pre­sen­ter­ar eit nytt sett med fan­tastisk slitte brush­er til Pho­to­shop. Dei er gratis, men dei set nok pris om du donérar ein liten slant!

Relativt sosiale ikon

Tom Bryan har kreert nokre vakre, vek­toris­erte og rel­a­tivt sosiale ikon til bruk i alle typar design. Kjøp dei for den sum­men som pas­sar deg best — alle inntek­ter fram til og med 30. april går til hjel­pear­bei­det i Japan. Fin fyr!

Jaha, så var det helg att att att…

Her på nettsi­da kjem det plut­se­leg noko større enn stort… Mel­lombels bør du nyte vêret, eller sving innom Stord for myk­je god ter­api for øyro!  God helg!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

3 comments

  1. Har diverre ikkje fått tes­ta den ut, men etter det eg har høyrt og det eg har lese på sida funker den nok 99 % om ein skal ha dette i mente

    Trur eg skal leg­gje inn forslag om innkjøp av slike skrifter i forhan­dlin­gane om løn. DET hadde vore noko!

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.