Welcome to the jungle!

Gjen­gen i Pix­elJun­gle Net­work har put­ta saman ein hei­dun­dranes sam­ling av arbeid under kat­e­gorien grafisk design, bøk­er, utstill­ingar, min­i­mal­isme, mod­ernisme og ikkje minst typografi. Førre set­ning var kan­skje klipt og limt frå «About»-delen av sida, men etter å ha sett innhaldet på sida, vart eg rel­a­tiv tom for ord…

Typo­Jun­gle lever verke­leg opp til nam­net sitt; dette er ein jun­gel av fan­tastiske arbeid og ei nær sagt utøm­me­leg kjelde til inspirasjon!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!