Categories
Fotografi Grafikk/design Skrifter/typografi

Episk typografisk fotostraum

I dagens luke skal eg pre­sen­tere deg for ein foto­straum på Flickr som er verdt å få meg seg om du er over mid­dels inter­essert i typografi og design.

Francesco Franchi er ein kar som er ein meis­ter på å uttrykke seg typografisk i sine design. Du finn ikkje så myk­je på heimesi­da hans (den er vis­st­nok under reha­bili­ter­ing eller noko), men på hans foto­straum på biletten­es­ta Flickr kan du få eit visst innblikk i kreativiteten og dyk­tighei­ta hans. Nokon seier den er episk. Eg er ikkje heilt ueinig akku­rat…

Skulle gjerne hatt opp­drag eg slepp å tenkje så myk­je på tids­fris­tar og time­spris slik at eg kan set­je meg ned å kreere noko like spek­takulært!