Categories
Skrifter/typografi

Kalligrafi-multikunstnaren

Det er desem­ber, og før­jul­sti­da er over oss med dets kjas og mas. Godt er det då at årets julekalen­der er fyllt til ran­den av typografisk innhald. Eg star­tar friskt med å vise deg ein som verke­leg kan kalligrafien sin!

Etter å ha vist denne til mi kone, fekk eg fak­tisk ein kalligrafipenn i gåve. Men i mot­set­nad til meg, lever og ander Luca Bar­cel­lona for kalligrafi — noko videoen over er eit godt bevis for. Denne karen har i til­legg til hans videosnut­ter på Vimeo ein heil røys med bileter på Flickr med kalligrafi og kun­st, sprunge ut frå hans stødi­ge hand.

Eg får finne fram pen­nen att og prøve å dro­dle ned noko. Eg ynskjer meg sjølv lukke til!

Årets julekalender

Som sagt så er det pla­nen at årets julekalen­der skal bugne over av innhald relatert til myk­je fan­tastisk typografi. Alt frå eksem­pler på trykk til pros­jek­ter på nett — og på julaf­tan får du ei eksklu­siv gåve du ikkje finn eller får andre stad­er!

Følg med kvar dag kl 10.00 fram mot jul!