Knask på ein fredag: Oktober


Ja, eg veit den siste der var tørr, men eg star­tar friskt med det gøyaste først. Det er jo tross alt fredag i dag, er det ikkje?

The Oatmeal

Har du ikkje høyrt om eller lest nokon av humorinnsla­ga på nettstaden The Oat­meal, er det på tide å klikke seg inn og få ein god lat­ter. Her om dagen var eg innom og kom over eit innslag om skikk og bruk for send­ing av e‑post. Dei tre­ff som alltid blink i poen­ga dei kjem med!

Fu—, eh, frykteleg gode designråd…

Føler du deg over­sett av kun­stlæraren eller vert bedd om å tenke nytt når du kjem med eit design­forslag til nokon du skulle ynskt var ein viss plass? Stikk innom og få gode råd hjå Good Fuck­ing Design Advice, no!

Kva med ein designoppgradering?

Des­ig­narane i Car­don Copy i New York har fått for seg at det å oppjus­tere, eller opp­gradere om du vil, tekst og grafikk på hand­skrivne lap­par på lyk­testol­par er ein fin sys­sel. Artigt påfunn er det uanskvett!

Til slutt, ehm, ikoner…

Dei beste tin­ga i livet er gratis er det nokon som seier, men ikona eg har sam­la under er ganske så gode og vakre sjølv om du må over­rekke litt cash til ska­parane på dei fleste…

Pictos

Pic­tos er ei sam­ling av nøye utar­bei­da ikon­er til bruk i f.eks brukar­grens­es­nitt som iPhone og iPad. I til­legg til at desse finst i biletfiler/ikoner, tilbyr ska­paren Drew Wil­son også ei eiga skrift med mange av ikona i seg. Noko lik­nande Web­d­ings, berre eit hav finare…

Discons og Minicons

Enliv­en Labs har også ei knippe med fan­tastiske ikon til deg. Dei er i omtrent­leg same stil som Pic­tos og tek seg god ut i min­i­mal­is­tiske design. Sjekk ut Dis­cons og Mini­cons her!

50 gratis og dødsbra sosiale ikon

Ikkje vis­ste eg at ikon­er er sosiale av seg, men iføl­gje Hub­spot er desse ikona verdt å få med seg om du skal gjere nettstaden din om til ein sosial møtestad…

Diz iz the Agenzee calling, hrrello?

Sebas­tiano Guer­riero verkar som ein kar som kan sakane sine. Noko som vert bevist i arbei­det han har lagt ned i ikon­set­tet hans «Agen­zee». Lekkert!

Sonata Mini Icons

Sonata Mini Icons er små juve­lar av nokre ikon — dei rett og slet skin mot deg der dei sit på den andre sida av skjer­men din. Skrap fram det du har av dol­lars og kjøp!


2 svar til “Knask på ein fredag: Oktober”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: