The Bad User Interface Gallery

Me har nok alle vorten møtt av meir eller min­dre ury­d­di­ge og lite opp­daterte nettstader/nettstandarder med eit dår­leg brukar­grens­es­nitt. Sjølvsagt er det nokon som har oppret­ta ein blogg med dette emnet…

nettstaden til Bad User Inter­face kan du sjå fleire eksem­pler på dår­lege brukar­grens­es­nitt. Der­som du har vanskelegheit­er med å finne ut kva som kan vere feil med dei forskjel­lige skjer­mdumpane, står det også ganske gre­itt fork­lart kva som burde vore fik­sa på. I detaljer.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!