Categories
Artfundige saker Datateknologi Grafikk/design

The Bad User Interface Gallery

Me har nok alle vorten møtt av meir eller min­dre ury­d­di­ge og lite opp­daterte nettstader/nettstandarder med eit dår­leg brukar­grens­es­nitt. Sjølvsagt er det nokon som har oppret­ta ein blogg med dette emnet…