Festival i Parken

Parken

Etter suk­sess med Øyo’09 på høgskulen i feb­ru­ar, inviter­er same gjen­gen heile bøt­te­bal­let­ten til ny fes­ti­val på som­marøya Stord. Denne gong finn den stad i Vidsteensparken/Museumsparken på Leirvik, under nam­net Parken.

Som førre fes­ti­val er dette også ein eindagshend­ing, og vil føregå frå kl 15, lau­rdag 1. august. Av kul­tur­op­plevin­gar står desse på plakaten:

  • Pony the Pirate
  • The Kam­bourines
  • Polk­a­b­jørn & Kleineheine
  • Kiss Kiss King Kong
  • Sergeant Pet­ter
  • Cat­a­stro­phes
  • Ian­band

Billettar?

Følg med på føl­g­jande nettstad­er for opp­da­ter­ing, bil­let­tar, osb.:

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!