Categories
Artfundige saker

Tetris for benkeslitarar

Me kjen­ner alle til Tetris, spelet som eg veit at det er mange brukar myk­je tid på. Er du ein av dei som skulle ynskt at det var litt større? Stopp og leit: Eg har funne det for deg…

Tetris

Me kjen­ner alle til Tetris, spelet som eg veit at det er mange brukar myk­je tid på. Er du ein av dei som skulle ynskt at det var litt større? Stopp og leit: Eg har funne det for deg…

Håper for din del at du anten sit inne i fengsel, ven­tar på at du skal vinne i lot­to, eller rett og slett har ein­del tid å slå ihjel. Dette er store langdryge sak­er:

Originalen

Her kan du laste ned og finne meir infor­masjon om Tetris orig­i­nalen om den ovanståande vart for krev­jande: