Knask på ein fredag: September


img_0027

Som du kan­skje har lagt merke til så har det ikkje komen noko «knaskeri» sidan mine to inn­legg på rad i August. Dette er av den enkle grunn at det er ikkje alltid eg klar­er å leg­gje til andre inn­legg mel­lom all knask­inga, det kan alt­så ver­ta for myk­je for alle og einkvar. Difor har eg bestemt meg for å pub­lis­ere denne type fredag­sun­der­hald­ning på siste fredag kvar månad. Då veit du det.

Så til det du eigent­leg er ute etter:

Fargepaletter/fargesammensetningar:

Her er ei lita sam­ling av net­tbaserte «farge­hjul» som kan hjelpe deg med å set­je saman dei per­fek­te far­gane for eit papir- eller skjermbasert design.

For spe­sielt inter­re­serte fins det fak­tisk eit eige meis­ter­skap innan­for akku­rat dette med farge­samanset­ningar: Col­or­Match — The game.

Forskjellen mellom Web 2.0 og Web 3.0?

Web 3.0?

Gratis er eit fint ord…

Nok ei liste over gratist­ing du kan bruke fritt:

Ikoner

Ting og tang

Denne månadens nett-funn:

Etter ein månad med surf­ing på net­tbøl­gjene skulle vel ein tru at eg har hav­na på fleire sider enn det eg har lista opp under. Sånn gjekk det ikkje. Tida strekk ikkje alltid til. Her er uansett sidene eg har stran­da på:

Og så til rosina i tomata

Eller kor­leis det enn no var… Uan­skvett, her er eit lite tips om du skal sel­gje eit eller anna som kan eller rett og slett er til sals over vår blåe klode: Ikkje kall opp butikken din for noko som inter­nasjon­alt betyr noko heile, helit anna. Som denne/desse Fiat-butikken(e) i Brasil…

Ha ei ellers strå­lande helg/månad!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: