Haustferie?


ko

Haust­ferie er for mange syn­onymt med late dager, fri frå skule eller jobb, kakao i solveg­gen med eit teppe tett rundt krop­pen og mogleiken til å gjere det ein måtte ynskje når ein ville på dagen.

For min del er eg på jobb heile denne veka, men det gjer abso­lutt ingent­ing. I alle­fall ikkje når eg kan stå opp 15–20 min seinere enn van­leg og likev­el vere på jobb tidle­gare enn det eg gjer elles i året. Det same gjeld når eg skal heim etter jobb. Eg kan gå på bussen i tid­srom­met rushen nor­malt er på sitt ver­ste, men likev­el vere heime etter kun 15 min på bussen.

Grunn: Alle som til van­leg bruk­er bilen til og frå jobb har late dagar, og dermed ikkje moglegheit til å skape unød­vendi­ge køar!

Snart løysing på problemet?

Etter­som dei i desse dagar held på med utvidelse av veg­en mel­lom sen­trum og Hauke­land sjuke­hus for å gi plass til eit kollek­tivfelt her, kan heim­reisa kan­skje i det min­ste gå meir eller min­dre smertefritt.

Eg kan ikkje anna å seia enn at eg gled­er meg som eit barn som ven­tar på å få opna den største julepre­san­gen under treet, og det før jul!

Ha ei fort­satt fin arbeidsveke/haustferie!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: