Attention all students!

salg

August er ein månad der folk flest byr­jar å stud­ere, og rushet av stu­den­ter som får seg eit nytt kryp­inn har byr­ja å lagt seg. Med det fyl­gjer stres­set med å skaffe seg bil­lige, eller helst gratis ting som kan pryde det nye kryp­in­net. Difor har eg bestemt meg for å hjelpe dei litt på veg ved å gi (vert­fall nesten) og selge bort enkle, men særs prak­tisk møble­ment. Klikk på lenkjene under for å komme til annon­sene med meir beskrivelser:

Sumaren er over

Det er ikkje alt som var­er evig, ei heller sumaren. Arbei­d­skvarda­gen er byr­ja igjen, og ferien er kun igjen i min­net (dobbelt­la­gra både på min­nepin­nen til kam­er­aet og i hov­udet). Skal kome tilbake med opp­sumeringa av sumarens fan­tastiske hendin­gar om litt. Stay tuned!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!