Musesyke?

Colibri og Quicksilver

Lei av å måtte leite deg fram i Start-menyen på Win­dows, eller rote deg ned i Dock­en til OS X kvar gong du skal skifte, eller opne eit nytt pro­gram? Anten har du høyrd om den eine eller begge. Kan­skje også prøvd dei ut, eller ein fort­satt flit­tig bruk­er? Eg bruk­er begge. Pro­gram­ma Col­ib­ri (Win­dows) og Quick­sil­ver (OS X) er vorten ein kjær og nyt­tig ting i min kvardag. Med desse er det berre til å taste inn dei første bok­sta­vane til eit pro­gram og trykke enter når det dukker opp i bok­sen midt på skjer­men. Under kjem ein kort forklaring:

Colibri (Windows)

For Win­dows finnes det ein­del slike pro­gram, dog etter å ha prøvd eit par av dei, fant eg min favoritt i Col­ib­ri. Det kan også vere design­f­reak­en i meg som lik­er den ekstra godt, sidan den har dette reine og gen­kle preget over seg. Men det er nok sikker også for­di det er raskt og gjer jobben sin slik den skal. Dessverre leitar den kun gjen­nom mask­i­na etter pro­gram, og ikkje like detal­jert som Quick­sil­ver for OS X.

Les meir på pro­gram­mets nett­side.

Quicksilver (Mac OS X)

Sit­ter du på ein Mac er du den heldigaste her. Quick­sil­ver er eit lite, men sam­stun­des ein liten kraft­plugg av eit pro­gram. Dette søk­jer gjen­nom mask­i­nen fort som fy, og den opn­er ikkje berre rogram, men også map­per som er defin­ert i oper­a­tivsys­temet (Bilde- og videomap­pa f.eks.). Den leitar også i adresse­bo­ka di, og det er ganske gre­itt om du skal leite fram eit tele­fon­num­mer som du veit du har lig­g­jande ein eller annan plass; Skriv kun inn dei første bok­sta­vane i for­nam­net og voilá så har du all infor­masjon om per­so­n­en (sett at du har den i adresse­bo­ka sjølvsagt).

Les meir på pro­gram­mets nett­side. På denne sida finn du også andre snedi­ge pro­gram til din Mac.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!