Categories
Musikk Personleg

Tidslinjer, sånn cirka…

Jau, tross nær-gjørme-drukn­ing-døden-opplevelse på Roskilde Fes­ti­valen, sol­bren­thet på Island og totalt 27 timer på flyplass/i fly siste 11 dager er eg fort­satt i live!! Ville berre at dykk kjære besøk­jande skulle vite det, etter­som det ikkje er så alt for masse som har vore pos­ta her på sida siste månedane.

Roskilde var vått, men rått!

Jau, tross nær-gjørme-drukn­ing-døden-opplevelse på Roskilde Fes­ti­valen, sol­bren­thet på Island og totalt 27 timer på flyplass/i fly siste 11 dager er eg fort­satt i live!! Ville berre at dykk kjære besøk­jande skulle vite det, etter­som det ikkje er så alt for masse som har vore pos­ta her på sida siste månedane.

Skal gi ein meir utfyl­lande raport frå både Roskilde og Island etterk­vart. Først ven­ter to vek­er med litt god gam­meldags road-trip­ping med det røde lynet av ei folkevogn tilhøyrande madammen. Som om du står langs veg­en anten det skulle vere i Nord­fjord, Haf­jell, Oslo, Kris­tiansand eller i Sta­vanger-området neste vekene, VINK!! Me skal klare å vinke tilbake så godt me klar­er :)

Ha ein fort­satt god som­mer!

PS: Som bildet vis­er var Roskilde vått, men rått! Heldigvis var eg ein av få som hadde tørt telt gjen­nom heile fes­ti­valen…