Tidslinjer, sånn cirka…

Roskilde var vått, men rått!

Jau, tross nær-gjørme-drukn­ing-døden-opplevelse på Roskilde Fes­ti­valen, sol­bren­thet på Island og totalt 27 timer på flyplass/i fly siste 11 dager er eg fort­satt i live!! Ville berre at dykk kjære besøk­jande skulle vite det, etter­som det ikkje er så alt for masse som har vore pos­ta her på sida siste månedane.

Skal gi ein meir utfyl­lande raport frå både Roskilde og Island etterk­vart. Først ven­ter to vek­er med litt god gam­meldags road-trip­ping med det røde lynet av ei folkevogn tilhøyrande madammen. Som om du står langs veg­en anten det skulle vere i Nord­fjord, Haf­jell, Oslo, Kris­tiansand eller i Sta­vanger-området neste vekene, VINK!! Me skal klare å vinke tilbake så godt me klarer :)

Ha ein fort­satt god sommer!

PS: Som bildet vis­er var Roskilde vått, men rått! Heldigvis var eg ein av få som hadde tørt telt gjen­nom heile festivalen…

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!