«Only the totally awesomest fonts»

Font Sugar

Ok, det er sikkert kun 0,1 % sjanse for at dere har høyrt om ein fyr kalla Ray Lara­bie, men kan sei det slik at han er ein ganske så kjent fyr innen skrift-design. Sak­en er den at eg fekk ein mail av han idag der han spurte om han kunne få lov til ? legge ut ei av skriftene mine på hans nyopp­star­ta font-side, Font Sug­ar. Dette er ikkje ei heilt van­leg gratis-skrift-side, men meir ei sam­ling av det beste skriftene. Eg siter­er: «Oth­er free font sites offer thou­sands of fonts. At Font Sug­ar you’ll only find the best fonts».

Foreløpig er det kun skrif­ta Asphyx­i­ate som er lagt ut, men det kan jo komme meir etterk­vart? Gøy er det i alle fall!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: