«Only the totally awesomest fonts»

Font Sugar

Ok, det er sikkert kun 0,1 % sjanse for at dere har høyrt om ein fyr kalla Ray Lara­bie, men kan sei det slik at han er ein ganske så kjent fyr innen skrift-design. Sak­en er den at eg fekk ein mail av han idag der han spurte om han kunne få lov til ? legge ut ei av skriftene mine på hans nyopp­star­ta font-side, Font Sug­ar. Dette er ikkje ei heilt van­leg gratis-skrift-side, men meir ei sam­ling av det beste skriftene. Eg siter­er: «Oth­er free font sites offer thou­sands of fonts. At Font Sug­ar you’ll only find the best fonts».

Foreløpig er det kun skrif­ta Asphyx­i­ate som er lagt ut, men det kan jo komme meir etterk­vart? Gøy er det i alle fall!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!