So long, KNM Narvik!


Svalbard-tokt 2006

Så der, då var eg endelig kome meg av bal­ja og tilbake til det nor­male igjen. Kan trygt seie at det er deilig å komme tilbake til land­jor­da og endelig ha nok penger til meir enn smør på brød­ski­va. Dog det var ein smule vemodig å gå over landgan­gen for siste gang etter såpass lang tid ombord, og etter så mange opplevelser. Opplevelser eg mest sannsyn­leg aldri ville opplevd uten å ha tjen­estegjort på KNM Narvik.

Som for eksem­pel siste tokt. Etter­som over halve beset­nin­gen vart erstat­ta av FOST-skadde folk fra KNM Trond­heim, så var det ikkje over­raskande at den første veka stort sett gjekk ut på å øve seg på havar­i­alarmer og sjøsikre båten til det ekstreme. Dette med sjøsikring skulle vise seg og bli stort sett unød­vendig på turen fra Bergen, innom Trom­sø, og videre til Longyear­byen på Sval­bard. Veret nor­dover var upåk­lagelig. Sol frå bor­ti­mot klar him­mel og blikkstille vatn er ikkje å for­rak­te når man skal over Bar­entshavet. I fjor på samme tur, hadde dei storm og opp­til 15 meters bøl­ger. Me kom kan­skje bor­ti maks 3–4 meters bøl­ger på det aller verste.

Meg p? Bj?rn?ya

På veien nor­dover frå Trom­sø så skjed­de det ganske så masse. På tirs­da­gen i veke 2, alt­så 29. august, kom me fram til Bjørnøya. Ei lita øy midt i Bar­entshavet mel­lom fast­landet og Sval­bard. Plassen kunne by på isbad­ing og omvis­ning hos ein av dei vik­ti­gaste ver-stasjo­nane til Norge og ellers i ver­den. Dog eg måtte stå over isbadin­ga pga. sjuk­dom. Ville vere mest mulig frisk når me skulle tre inn i Kong Nep­tuns rike ved å bli døypt ved 80 grad­er nord. Denne lengde­graden vart passert om etter­mid­da­gen den 30. august. Døypin­ga såg ut til å bli ein kald opplevelse, der vi skulle ligge med bart bryst på ei stor isblokk og bli dyn­ka med eit antall bøt­ter med isvatn. Antallet blei bestemt av Kong Nep­tun utifrå kor nøgd han var etter å ha blitt bedt om nåde av det enkelte mannskap. Sjølv blei eg benå­da med to bøt­ter vatn.

På tors­da­gen var tida komen for å besøke Ny-Åle­sund, og dens 100 innbyg­gere — innbyg­gere som stort sett kun dreiv med tur­ist­basert virk­somhet. Plassen hadde å by på gamal his­to­rie og bebyggelse, og ein aldri så liten souvenirbutikk.

Dagen etter passerte vi ein røyk­fyllt Bar­ents­burg før vi fortøyde ved Byka­ia i Longyear­byen for hel­ga. Der var det, for nokon, rett på byen og slå ut håret etter ei lang men opplevelses­rik ferd på sjøen. Eg der­i­mot måtte trøste meg med vakt på båten. Men det var kan­skje likegre­itt, for penger hadde eg ikkje så alt­for masse igjen av. Dagen etter bydde på tur gjen­nom Advent­dalen, ein dal med eit fan­tastisk land­skap. Dønn flate slet­ter omringa av brat­te fjell. Etterk­vart som butikkane opna utpå formid­da­gen, så var det tid for å leke tur­ist. Alle sou­venir­bu­tikkane vart sno­ka i, og her vart det brukt eit par kro­ner for myk­je. Dog, no i etterkant synes eg det kan­skje var likegre­itt med masse min­ner frå staden. Kvelden vart tilbragt på Carls-Berg­er (du kan gjette kva plass det er berre ved å lese nam­net…), og Huset. Først­nem­nte har vis­st­nok eitt av ver­dens største utvalg av whisky og rom, dog eg hold­er meg fort­satt stort sett til øl.

Carlsberger Pub p? Svalbard

Dagen etter var for­men over­rask­ende god, og det var tid for å utforske isbre­om­rå­da på Sval­bard. Turen gjekk frå Nybyen øverst i Longyear­by-dalen, og opp på aust­si­da av top­pen Sakrofa­gen (500 moh). Her­ifrå var det ein fan­tastisk utsikt over byen. Turen videre gjekk ned på andre sida av dette fjel­let, og nedover på Longyear­breen. Her passerte me djupe bre­grop­er med fos­se­fall. I enden av breen fekk me sjansen til å sjå 60 mil­lion­er år gam­le fos­siler. Me fant ingen dyre­fos­siler, kun fos­siler av blad og andre plantevekster.

Utsikt over Longyearbyen

Som sagt var dette ein fan­tastisk avs­lut­ning på året mitt som menig i det norske forsvaret. Om du har eit ynskje om å sjå ein natur du sjelden har sett mak­en til, då er ein tur til Sval­bard og Spits­ber­gen verdt å ta. Dog det kan grave djupt i penge­bo­ka di :)

Eg har tatt ein del bilete frå turen, og dei kan sjåast ved å stikke hov­udet innom fotoal­bumet mitt. Enjoy!

Relaterte linker:


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: