Nytt design og bloggingsystem

unbornchikken_v61

Ey! Då har da klik­ka for meg igjen, og eg har tuk­la med HTML og CSS koden min igjen… Resul­tatet ser du vel foran deg, så det er vel ikkje så myk­je meir å fortel­la om akku­rat det.

Grun­nen til at eg skif­ta design er vel for­di eg hadde lyst på eit bedre pub­lis­er­ingssytem enn det eg hadde i for­rige ver­sjon (Flash­basert). No kan eg redi­gere tek­ster og laste opp bilete frå kor som helst i ver­da uten prob­lem. Tilogmed på båten ;)

Men om det skulle vere noko fin­urlege feil med ting og tang, så gi meg ein kom­men­tar anten under, i gjeste­bo­ka, eller per e‑post.

Snakkes!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!