Categories
Datateknologi Grafikk/design Personleg

Nytt design og bloggingsystem

Ey! Då har da klik­ka for meg igjen, og eg har tuk­la med HTML og CSS koden min igjen… Resul­tatet ser du vel foran deg, så det er vel ikkje så myk­je meir å fortel­la om akku­rat det.

unbornchikken_v61

Ey! Då har da klik­ka for meg igjen, og eg har tuk­la med HTML og CSS koden min igjen… Resul­tatet ser du vel foran deg, så det er vel ikkje så myk­je meir å fortel­la om akku­rat det.

Grun­nen til at eg skif­ta design er vel for­di eg hadde lyst på eit bedre pub­lis­er­ingssytem enn det eg hadde i for­rige ver­sjon (Flash­basert). No kan eg redi­gere tek­ster og laste opp bilete frå kor som helst i ver­da uten prob­lem. Tilogmed på båten ;)

Men om det skulle vere noko fin­urlege feil med ting og tang, så gi meg ein kom­men­tar anten under, i gjeste­bo­ka, eller per e‑post.

Snakkes!