God jul!

Eg må ærleg innrømme at eg var usikker på kva eg skulle putte i luka på julaftan. Ideelt sett skulle eg ha publisert ei ny skrift til deg her på kalen­deren i år, men tida, den tida... Det eg derimot kan avsløre er at eg det neste året vil arbeide på ekiste­rande skrifter og prøve å gjere dei om til såkalla Pro-utgåver. Utan å love noko sjølvsagt. Eg skal i alle fall gjere eit heidund­rande forsøk!

Men, over til noko heilt anna. Det er jo julaftan i dag, så det er vel siste frist for å sjå på julekort og julehel­singar. Her følgjer nokre typogra­fiske eksempler på korleis enn kan gjere det, etter nokre kjappe søk på nettet:

Siste eksempel er eit fikst julekort frå bilpro­du­senten Volkswagen. Det er kanskje ikkje fullt så typografisk, men sidan det er bokstavane i logoen som gjer kortet, er tek eg det med likevel. Artig løyst!

Trommevirvel...

Eg rundar av med vårt eige kort som i år, som i fjor, er raska saman på eit par timar. Det som no står att er å ynskje god jul til alle mine lesarar!