Bokstav-klanen

Alphabattle: «One» av Doug Sheets

Bloggen er driven av Brian Jaramillo (vart skapa i 2008 saman med Ray Frenden) og er meir eller mindre eit slags visningsvindauge for folk som vil promotere sine unikt designa teikn. Med jevne mellomrom (årleg, som eg har forstått) vert det arrangert ulike tevlingar. I siste tevling, kalla «Alphabattle», var det om å gjere å lage dei mest kreative teikna, anten via illustrasjon eller bilete.

Om ikkje for inspirasjon, sjekk uanskvett ut LetterCult for augo sin del!