Bokstav-klanen

Alphabattle: «One» av Doug Sheets

Bloggen er driven av Brian Jaramillo (vart skapa i 2008 saman med Ray Frenden) og er meir eller mindre eit slags visnings­vindauge for folk som vil promotere sine unikt designa teikn. Med jevne mellomrom (årleg, som eg har forstått) vert det arrangert ulike tevlingar. I siste tevling, kalla «Alphabattle», var det om å gjere å lage dei mest kreative teikna, anten via illust­rasjon eller bilete.

Om ikkje for inspi­rasjon, sjekk uanskvett ut LetterCult for augo sin del!