Knask på ein fredag: Mars

Tenk så lite som mogleg

Less is More er det jo eit kjent uttrykk i design­bransjen. Det er nok utgongs­punktet for både paknings­de­signa, nettsidene og anna relevant design for emnet presentert av Francesco Mugnai på bloggen Think Minimal.

Under skyene

Below The Clouds er ein av dei største svenske bloggane som omhandlar design i ein eller annan form. Rikhalding innhald som famnar einkvar som har sansen for det litle ekstra. Vel verdt eit besøk!

Ekte kvardagsfilm

Folka bak iPhone-appli­ka­sjonen Everyday vil dokumentere våre allereie godt dokumen­terte liv endå meir. Du tek eit bilete kvar dag og endar tilslutt opp med ein ekte kvardagsfilm av deg sjølv. Dette er altså dokumen­tering på ein litt meir grafisk og under­hal­dande måte enn det Datalagringsdirektivet kjem til å gjere...

Skrift + OpenType = Diagram frå himmelen?

Kor mange gongar har ein ikkje rive seg i håret for å få dei mest perfekte og finaste kakeformene i designet sitt? Etter min minima­lis­tiste mengde med hårstrå i toppen, er det ikkje få.... TK Type har med dagens mogleg­heitar innanfor typografi og OpenType utvikla ei eiga skrift, Chartwell, som let ein få visualisert enkle daga og rekne­stykker ved hjelp av nokre taste­trykk på maskina. Vert du lei av kaker, kan du alltids få dei i kubar eller liner...

Brushsett den 3dje.

Function presen­terar eit nytt sett med fantastisk slitte brusher til Photoshop. Dei er gratis, men dei set nok pris om du donérar ein liten slant!

Relativt sosiale ikon

Tom Bryan har kreert nokre vakre, vekto­ri­serte og relativt sosiale ikon til bruk i alle typar design. Kjøp dei for den summen som passar deg best — alle inntekter fram til og med 30. april går til hjelpe­ar­beidet i Japan. Fin fyr!

Jaha, så var det helg att att att...

Her på nettsida kjem det plutseleg noko større enn stort... Mellombels bør du nyte vêret, eller sving innom Stord for mykje god terapi for øyro!  God helg!

  • Ole

    Oi oi! Chartwell så fantastisk ut! Funker det 100%?

  • Joachim

    Jeg og likte chartwell :D prisen var det heller ingenting å si noe på.

  • Har diverre ikkje fått testa den ut, men etter det eg har høyrt og det eg har lese på sida funker den nok 99 % om ein skal ha dette i mente...

    Trur eg skal leggje inn forslag om innkjøp av slike skrifter i forhand­lingane om løn. DET hadde vore noko!