«Når enden er god…»

No skal eg ikkje vere den som vurderar om kvaliteten på sitat og slikt, men i denne bloggposten til Blueprint Media Design, og denne til The Roxor, er i alle fall sitata satt opp på ein typografisk flott måte. Elegant og dyktig bruk av bokstavar og designgrep gjer dei til eit fryd for augo!

Biletet/sitatet over er henta frå Deviant Art-profilen til Teagan White — ein profil som inneheld mykje knask for den som måtte vere interessert i fleire design- og typografimessige lyspunkt!