«Når enden er god...»

No skal eg ikkje vere den som vurderar om kvali­teten på sitat og slikt, men i denne blogg­posten til Blueprint Media Design, og denne til The Roxor, er i alle fall sitata satt opp på ein typografisk flott måte. Elegant og dyktig bruk av bokstavar og designgrep gjer dei til eit fryd for augo!

Biletet/​sitatet over er henta frå Deviant Art-profilen til Teagan White — ein profil som inneheld mykje knask for den som måtte vere inter­essert i fleire design- og typogra­fi­messige lyspunkt!