Skal det vere ein «The»?

I «The» project er målet å finne spennande utgåver av ordet «The». Utgongspunktet kan som nemnt i intro­duk­sjonen vere plakater, filmtitlar eller anna som kan vere av antik­varisk verdi. Mannen bak, Robb Ogle (Hound of the Lettering), tek dette vidare og skapar vektor­grafikk av det.

Resultatet vert ein bunke av namne­trekka til fri nedlasting for alle som måtte ynskje, eller ha bruk for det!