Skal det vere ein «The»?

I “The” project er målet å finne spen­nande utgåver av ordet «The». Utgongspunk­tet kan som nem­nt i intro­duk­sjo­nen vere plakater, filmti­t­lar eller anna som kan vere av antik­varisk ver­di. Man­nen bak, Robb Ogle (Hound of the Let­ter­ing), tek dette vidare og ska­par vek­tor­grafikk av det.

Resul­tatet vert ein bunke av nam­ne­trek­ka til fri ned­last­ing for alle som måtte ynskje, eller ha bruk for det!