Luke 8: Barneoppdraging

Child Care Instructions

For dei av dykk som har eit spedbarn og som kanskje ikkje heilt veit korleis ein skal handtere bruken, då er barne­opp­dra­ginga bak luke 8 noko for deg.

Izismile gjer deg jevnlege oppda­te­ringar av forskjellig art, alt frå litt-på-kanten utgåver av Ole Brum til korleis ein skal og ikkje skal behandle spedbarn. Her er eit par eksempler på sistnemnte:

Child Care Instructions 14

Child Care Instructions 05

Child Care Instructions 08

Child Care Instructions 14

  • Nytt eksempel på det ovannemnte her.