Luke 3: Alternative To

Alternative To

Igjen er det programvarer som får æren av å vere med i julekalenderen min. Bak dagens luke ligg nemleg nettstaden som skal hjelpe deg å finne gode alternative programmer; Alternative To.

Brukarane kjem med ynskje om kva program dei vil ha alternativ til, så kjem sida med forslag. Nettstaden har forslag på programmer til Mac, Windows, Linux, nettbaserte applikasjoner og mobile enheitar.