Luke 3: Alternative To

Alternative To

Igjen er det program­varer som får æren av å vere med i juleka­len­deren min. Bak dagens luke ligg nemleg nettstaden som skal hjelpe deg å finne gode alter­native programmer; Alternative To.

Brukarane kjem med ynskje om kva program dei vil ha alter­nativ til, så kjem sida med forslag. Nettstaden har forslag på programmer til Mac, Windows, Linux, nettba­serte appli­ka­sjoner og mobile enheitar.