Kan glede enkelt forandre mennesker?

Rolighetsteorin

Det meinar i allefall Volkswagen med sin «Rolighetsteorin». Dei har starta ein kampanje som går på dette med å forandre på folks meiningar og korleis det gjer ting ved hjelp av glede. Eller rett og slett for å få folk til å kjøpe deira BlueMotion-bilar...

Uanskvett så er tanken bak ganske god. På nettsida som fronter kampanjen kan du sjå tre eksempler på korleis små enkle ting kan utgjere store forskjeller i folks tankegong. Under ser du kor enkelt det er å få folk til å ta trappa istaden for rulle­trappa:

Dei har også eit stipent på 25.000 Skr som skal deles ut til den som kjem opp med den beste ideen som kan bevise denne «Rolighetsteorin» deira. Kampanjen varar til 15. desember.

  • Haha, geniale påfunn :) Skal jammen ikke mye til for å gjøre hverdagen lysere.

  • Ser på YouTube at det har kome inn eindel forslag/​idear. Vert spennande å sjå om kven/​kva som vinn!