Tetris for benke­sli­tarar

Tetris

Me kjenner alle til Tetris, spelet som eg veit at det er mange brukar mykje tid på. Er du ein av dei som skulle ynskt at det var litt større? Stopp og leit: Eg har funne det for deg...

Håper for din del at du anten sit inne i fengsel, ventar på at du skal vinne i lotto, eller rett og slett har eindel tid å slå ihjel. Dette er store langdryge saker:

Originalen

Her kan du laste ned og finne meir infor­masjon om Tetris origi­nalen om den ovanståande vart for krevjande: