Knask på ein fredag: Mars


Du finner det meste på Finn!

Inspirato

Det er ingen over­raskelse at du finner litt av kvart på Finn, men av og til dukker det opp skikkelege skat­tar av inter­iør og pro­dukt. På bloggen Inspi­ra­to får du eit lite innblikk i nokre av desse fan­tastiske fin­urleghei­tane som er å finne på den største marked­splassen i Noreg.

iPad versus papir

iPad er ein fin­ur­leg og til tider prak­tisk dippe­dutt. Sjølv har eg ingen pla­nar om å skaffe meg ein, men andre har vanske­leg for å leg­g­ja den frå seg når ein fyrst set seg ned i sofakro­ken og sveiper fin­grane over glass­pla­ta. Apple seier sjølv at det alltid finst ein app­likasjon for alt, men det kan hende at ein møter på nokre få utfor­dringar som ikkje let seg (lett) løysa med iPad. Sjå berre i videoen over…

Fjordgløtt

Foto: Sean Meling Murray
Foto: Sean Mel­ing Murray

Alle som har kjøpt eller sol­gt bopel kjen­ner til uttrykk som «Fjordgløtt», «Steinkast frå sen­trum» og «Sol­gt som den er». Men kva ligg bak desse uttryk­ka, og kva betyr dei eigent­leg? Spare­banken Vest hadde ons­dag 13. mars lynkurs for unge boligkjø­parar saman med rep­re­sen­tan­tar frå Raske Menn. Hjå dei fekk pub­likum svar på det som måtte vera av uttrykk – og erfare at ikkje alt er like rosen­raudt som det høyres ut…

Om du er inter­essert i å få med deg lynkurset dei skal ha 10. april, er det berre til å melde seg på her!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: