Veldig mykje for veldig lite pengar!

MacHeist er kjent for å til­by større eller min­dre pro­gram­vare til ein fan­tastisk pris nokre få gongar i året. No er det ein ny pakke som står for tur, nem­leg MacHeist nanoBun­dle 2. Ah, me want!

Her får du MacJour­nal, Rip­It, Clips, Cov­er­Scout, Flow, Tales of Mon­key Island (spel) og Rapid­Weaver til ein ver­di av nesten 2000 kr, til under 150 kr. 25 % av sal­get går også direk­te til eit veldedig for­mål. Det er ein ganske grei deal, skal eg seie deg! Men du må vere raskt ute, for desse kam­pan­jane var­er kun få dagar, og det er berre ei veke att av det noverande tilbodet.

Tenk­te eg ville informere deg, sånn til­felle du ikkje hadde fått det med deg…

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!