Categories
Datateknologi Grafikk/design

Veldig mykje for veldig lite pengar!

MacHeist er kjent for å til­by større eller min­dre pro­gram­vare til ein fan­tastisk pris nokre få gongar i året. No er det ein ny pakke som står for tur, nem­leg MacHeist nanoBun­dle 2. Ah, me want!

MacHeist er kjent for å til­by større eller min­dre pro­gram­vare til ein fan­tastisk pris nokre få gongar i året. No er det ein ny pakke som står for tur, nem­leg MacHeist nanoBun­dle 2. Ah, me want!

Her får du MacJour­nal, Rip­It, Clips, Cov­er­Scout, Flow, Tales of Mon­key Island (spel) og Rapid­Weaver til ein ver­di av nesten 2000 kr, til under 150 kr. 25 % av sal­get går også direk­te til eit veldedig for­mål. Det er ein ganske grei deal, skal eg seie deg! Men du må vere raskt ute, for desse kam­pan­jane var­er kun få dagar, og det er berre ei veke att av det noverande tilbodet.

Tenk­te eg ville informere deg, sånn til­felle du ikkje hadde fått det med deg…