Knask på ein fredag, veke 7


For å føl­gje opp dette med å ha eit tema, slik eg hadde førre fredag, slår eg til i dag med å pre­sen­tere mange fotografiske inntrykk. Slik kan eg vel spare litt på antall ord eg skriv. Eit bilete seier jo meir enn 1000 ord, eller?

Fotografering via hjartet

Dei norske fotografane Marie Sjøvold, Andrea Gjest­vang og Marte Vike Arne­sen har ein ting til felles, nem­leg det å få fram sjela i bile­ta. Det er då ikkje utan grunn at dei har kalla bloggen sin for Heart­beat. Verdt eit besøk!

Verda på jobb

The Boston Globe har sam­la ein serie med bileter av folk og fe som er fotografert mens dei er i sitt daglege arbeid.

Om du ikkje liker å stikke deg fram…

Hos Web­de­sign­er Depot kan du finne ein artig sam­ling bileter av men­nesker som har gjen­nomgått eit strøk mal­ing for å gå i eitt med bak­grun­nen. Dette er vel nok eit eksem­pel på at folk i Asia ikkje har fritidsproblem.

Ikoniske portretter

Web­de­sign­er Depot har myk­je snop for augo. Når eg først er inne på denne sida finn eg myk­je godt leses­toff, og omtrent like myk­je fint å sjå på. Me er jo alle til ei viss grad opp­tatt av kjendis­ar og folk rundt oss, og kan­skje også inter­essert i his­to­rie. Artikke­len eg her har funne er smekk full av portret­ter av ikon­er innan­for diverse sider av historien.

Ut på tur, aldri sur…

Der­som du har plan­lagt ei reise i næraste framtid, sam­stun­des som du lik­er å ta bileter, då er dette inn­legget hjå Tuts+ Pho­to midt i blinken for deg! Her får du tips og triks til kor­leis reisa kan verte fore­vi­ga på ein god måte, og kva bileter du bør få teke i løpet av turen.

Har du brukt fotografia som skrapelodd?

Der­som du har ein god bunke med opp­skrapte fotografi og har 4–5 timar til overs, kan du jo kan­skje sette deg ned å fikse desse? Hjå Tuts+ PSD får du ganske god hjelp til kor­leis bile­ta kan gjen­vinne si gam­le hed­er og ære ved hjelp av Pho­to­shop, og komme ut av skuf­fa og opp i lyset att!

Tips for ei god helg: Ha med nok bat­teri til blitzen!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: