Syphone — iPhone SMS-backup


Syphone

Etterk­vart som eg brukar iPho­nen min meir og meir, kjem fleire og fleire ynskje fram på ting som manglar. Denne gong er det ikkje sjølve tele­fo­nen som manglar noko, men pro­gram­varen eg brukar ved over­føring av infor­masjo­nen. For eksem­pel dette med å ta back­up av vik­tige meldingar.

Dette var ein rel­a­tivt enkel sak med min gam­le Siemens, avdi pro­dusen­ten hadde laga pro­gram­vare til å hente ut meldin­gane eg ville ta kopi av. Apple har ikkje ein slik sak, dei har kun iTunes som synkro­nis­er­ar musikken, kon­tak­tar og andre lik­nande sak­er frå tele­fo­nen til maskina.

Etter litt søk på Google fann eg ende­leg verk­tyet eg har lei­ta etter, nem­leg Syphone. Dette pro­gram­met tek nytte av back­up­funksjo­nen iTunes brukar ved synkro­nis­er­ing, og kon­vert­er­er ule­se­lege og rotete back­up­fil­er til lese­lege meldinger som du kan eksportere. Funker dessverre kun på Mac.

Eit lite tips på tam­p­en: Om du også slit med å få dette til å fun­gere, sjekk ut denne forum-trå­den for hjelp.

,

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: