Categories
Datateknologi iPhone/mobil

Syphone — iPhone SMS-backup

Etterk­vart som eg brukar iPho­nen min meir og meir, kjem fleire og fleire ynskje fram på ting som manglar. Denne gong er det ikkje sjølve tele­fo­nen som manglar noko, men pro­gram­varen eg brukar ved over­føring av infor­masjo­nen. For eksem­pel dette med å ta back­up av vik­tige meldin­gar.