Work in progress

Nope, det har bor­ti­mot fnatt og ingent­ing med nye pros­jek­ter eg hold­er på med. Kun faglig job­bing. Alt­så, grun­nen til at eg ikkje har fått opp­datert noko sær­leg i det siste har enkelt å gre­itt med jobben min å gjere. Der er det ganske masse å ta tak i no før jul.

«Men er det ikkje lenge til jul?» lur­er du sikkert på. Jo sant nok det, men i bran­sjen min er det mange som lik­er å bli fer­dig med juleko­rt og andre fin­urlige ting (som f.eks jule­bøk­er osv…). Då går det litt ekstra tid.
Og så har eg prob­le­mer heime. Ikkje psykisk eller fysiske prob­le­mer, men rett og slett prob­le­mer med nett­tilkoblin­ga, og til­gan­gen til sida heiman­frå :)

Tenk­te det var gre­itt å informere. Snakkast!

BTW: Det ser ut som bloggen min føkker med oss. Den link­er til feil sider osv. Me fix some beau­ti­ful day…

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: