Categories
Datateknologi Musikk Personleg

Pandora Internet Radio

Tit­te­len seier det meste egent­leg, bort­sett frå den vik­ti­gaste eigen­skapen, nem­leg at det er du som styr­er den. Ved å gå inn på nettsi­da til Pan­do­ra og reg­istrere deg som bruk­er, får du opprette ube­gren­sa med såkalte radiostasjon­er med musikken du lik­er.

Skjermbilete av musikktjenesten Pandora.

Tit­te­len seier det meste egent­leg, bort­sett frå den vik­ti­gaste eigen­skapen, nem­leg at det er du som styr­er den. Ved å gå inn på nettsi­da til Pan­do­ra og reg­istrere deg som bruk­er, får du opprette ube­gren­sa med såkalte radiostasjon­er med musikken du lik­er.

Det vil seie i klartekst, at du vel­ger anten favorit­tartist/-låt, så kjem det kun musikk i samme sjanger. Du kan også høyre på den uten å reg­istrere deg, men då for kun eit par sanger, og uten muligheten til å lagre “radiostasjo­nen”. Prøv!

PS: Om du må skrive inn postkode for USA, berre skriv inn eitt 5‑sifra tal. Har ikkje tes­ta dette sjølv i og med at eg reg­istr­erte meg før mange andre fant denne tjen­esten, men kjen­ner ein­del folk som har kome for­bi prob­lemet på den måten…

Gå til: www.pandora.com for ein ny musikkop­plevelse!