Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Typetester

Her er nettsi­da som kan hjelpe deg å bestemme kva skrift­type og farge du skal gå for på din neste nett­side. Du kan også sam­men­likne tre forskjel­lige utkast sam­tidig, side ved side.

Her er nettsi­da som kan hjelpe deg å bestemme kva skrift­type og farge du skal gå for på din neste nett­side. Du kan også sam­men­likne tre forskjel­lige utkast sam­tidig, side ved side.

Sjekk ut denne nettsi­da: typetester.maratz.com.