Pandora Internet Radio

Skjermbilete av musikktjenesten Pandora.

Tittelen seier det meste egentleg, bortsett frå den vikti­gaste eigen­skapen, nemleg at det er du som styrer den. Ved å gå inn på nettsida til Pandora og registrere deg som bruker, får du opprette ubegrensa med såkalte radio­sta­sjoner med musikken du liker.

Det vil seie i klartekst, at du velger anten favoritt­ar­tist/-låt, så kjem det kun musikk i samme sjanger. Du kan også høyre på den uten å registrere deg, men då for kun eit par sanger, og uten mulig­heten til å lagre «radio­sta­sjonen». Prøv!

PS: Om du må skrive inn postkode for USA, berre skriv inn eitt 5-sifra tal. Har ikkje testa dette sjølv i og med at eg regist­rerte meg før mange andre fant denne tjenesten, men kjenner eindel folk som har kome forbi problemet på den måten...

Gå til: www.pandora.com for ein ny musikk­opp­le­velse!